שבועות וחג שדה

חג ה40- תחרויות בחג השדה- חמולת שריג אורן וגופר-1968

חג ה40- תחרויות בחג השדה- חמולת שריג אורן וגופר-1968

חג ה40- תחרויות בחג השדה-1968

חג ה40- תחרויות בחג השדה – תפישת תרנגולות-1968

חג ה40- תחרויות בחג השדה-1968

חג ה 40-בשבועות  בחג השדה- מטוס ריסוס ממטיר סוכריות על הצופים -1968

חג ה40- בחג השדה- אברהם אילת על הטרקטור-1968

חג ה40- בחג השדה- אלי בלכר -1968

חג ה 40- החלה מחולקת בטקס הלחם על ידי הפלחים והאקונומיה -1968

חג ה40- הכנות לתחרויות בחג השדה- אריה ב.ג-1968

חג ה 40- בחג השדה דייש מסורתי -1968

חג ה40- בחג השדה-1968

חג ה40- בחג השדה- תקוה ונחום שריג-1968

חג ה40- בחג השדה-1968

תופשים תרנגולות – התחרות בחג השדה.חג הארבעים-1968