שבועות וחג שדה

שבועות – אריה ויצמן-1970

חג שבועות דיצי מצלם -1970

חג השבועות בגן ה’-1971

שבועות בפינת השבוע בח”א -1971

שבועות בפינת השבוע בח”א – מהגינה של אחיה יופה-1971

שבועות בפינת השבוע בח”א -1971

שבועות ,מוטי כוכבא, בני צורף, איל לוי, יובל שמי -1971

חג שבועות- דיצי מצלם-1972

חג שבועות על הדשא – משחקי חברה- קפיצה בתוך שק-1973

חג שבועות על הדשא משחקי חברה- קפיצה בתוך שק -1973

חג שבועות על הדשא משחקי חברה -1973

חג שבועות על הדשא – פרמידה -1973

חג שבועות-על הבמה בנות רוקדות- 1973

חג שבועות על הדשא משחקי חברה – ליטה שחורי בתוך שק בקפיצות-1973

חג שבועות על הדשא אלתר גפני, אהרון פריברג,,יורם צביק, קרן ריין-1973