שבועות וחג שדה

חג שבועות- הקהל,עדין ופנינה שולמי, שושנה ונעים שמש, רינה בן מאיר ועוד -1973

שבועות עזריה אלון ושבו לוי על הבמה-1973

חג שבועות- ארז ריניץ אוכל אבטיח על הדשא-1974

חג שבועות על הדשא – פאולה שטיין-1974

חג שבועות על הדשא -1974

חג שבועות על הדשא – סטרול, עפרה חוגים ואחרים – 1974

חג שבועות על הדשא עמרם ואתי יחיאלי עם הבנות-1974

חג שבועות על הדשא -1974

חג שבועות על הדשא -1974

חג שבועות- על הדשא. 1974

גן ב’ י-  ילדים מכינים קמח לקראת חג שבועות-1974

חג שבועות על הדשא-1974

חג שבועות על הדשא- שרה קליינמן ואילן כהן-1974

חג שבועות- תערוכת הכלים החקלאיים ליד האסם-1974

חג שבועות על הדשא -1975