שבועות וחג שדה

חג שבועות על הדשא דוד שושני ויעקב שרגא-1975

חג שבועות על הדשא עודד מרוז ושירה-1975

חג שבועות על הדשא – צבי הרפז ודובה דובניקוב-1975

חג שבועות על הדשא-1975

חג שבועות על הדשא שלמה וארז ריניץ -1975

חג שבועות על הדשא -1975

חג שבועות- תערוכת כלים חלקאיים ליד האסם-1975

חג שבועות- תערוכת כלים חלקאיים ליד האסם-1975

חג שבועות- תערוכתה כלים החלקאיים ליד האסם- רות פלד- יוס פלד מצלם את נכדיו-1975

חג שבועות- הרופא דר’ קרש-1975

חג שבועות על הדשא – משחקי חברה- כרמלה גוריון רנה קוטנר- לוטה יחיאלי- ורבקה חוגים מעבירות ביצים מיד ליד-1975

חג שבועות על הדשא -1975

חג שבועות- זיוה ארנון- צפורה מאירי- נעמי הנדלר- אפרת מזרחי-1976

חג שבועות על הדשא – נתן שונרי -1977

חג שבועות על הדשא -1977