בעלי חיים

בקר לבשר 53
בקר לבשר
דגים בבריכות 59
דגים בבריכות
דיר כבשים לחלב 67
דיר כבשים לחלב
הודים וברווזים 12
הודים וברווזים
מכוורת לדבש ומזון מלכות 47
מכוורת לדבש ומזון מלכות
סוסים לשירות 26
סוסים לשירות
רפת לחלב 75
רפת לחלב
תרנגולות לבשר 41
תרנגולות לבשר