טיולים

קבוצת החוגים כראשון הקיבוצים של בוגרי תנועת המחנות-העולים עיצבה מסורת של אהבת הארץ בדרך הרגליים. מגיל ילדות הפכו היציאה אל הגבעות, אל הגלבוע ואל אתרי העמק כמו גם הטיולים השנתיים של כתות בית-הספר המקומי, לחוויה מעצבת בחינוך הקיבוצי. 

סולם הגילים היה לסולם הקושי עמו נדרשו החניכים להתמודד. טיולי המדבר הפכו למסע של ממש. הברית עם המדבר והנגב נחתמה במשמעת המים ובמשקל התרמיל. כך טיולי עזריה למדבר יהודה  וכך הטיולים לסיני ולאהלי הבדווים עם שבו( שבתאי לוי).
  מסורת המסעות מצאה המשכה בטיולי  הקבוצה ובטיולי השיחרור של החיילים. כך נמזגה אהבת הארץ בגיבוש החברתי של חברת הילדים כמו גם של הקהילה כולה.

טיולי חברים בארץ
331
טיולי חברים בארץ
טיולי חברים בסיני
122
טיולי חברים בסיני
טיולים בעקבות מלחמות
טיולים בעקבות מלחמות
טיולים עם עזריה
טיולים עם עזריה
טיולים עם שבו
233
טיולים עם שבו
שבו והבדואים בסיני
178
שבו והבדואים בסיני
טיולי בית הספר
331
טיולי בית הספר