טיולי חברים בארץ

טיול לעמק ולגליל מתל אביב משתתפים: עמי גילוץ- יוזיק קרייז חוגים- שמריה צמרת- במגבעת- ברכה רובינשטיין- שבתאי פנשריבר בארי- יצחקלה כפכפי צולם ליד תחנת רכבת

טיול חברים. 1930

טיול חברים. 1930

טיול חברים. 1930

טיול חברים.1930

בטיול המחנות העולים לחרמון- 1934

טיול חברים במשאית של הקיבוץ – 1935

טיול לואדי קלט – רוחצים במים הקרים- 1935

טיול לואדי קלט -1935.

טיול לואדי קלט -טיולים. 1935

טיול לואדי קלט תעלת המים התלויה 1935

טיול לואדי קלט – רוחצים במים הקרים – 1935

טיול לואדי קלט תעלת המים הבנויה תלויה והריסות האקודוקט 1935

טיול קבוצה לואדי קלט -אריה בן גוריון מקריא על מצוק מעל ים המלח 1935

טיול קבוצה לואדי קלט .1935