פסח

שנים ראשונות , פסח ראשון בקבוצה -כתריאל כץ, יעקב רבינוביץ, ישראל גת, שרה ברשי, גרשון,יונה אלישברג, קיזרמן,ירדנה כהן, צימרמן, חיים הורביץ עם המטאטא, מאיר מוזס

דף מההגדה של פסח בית השטה-מראשית ימי המעיין-1932

דוד אלקינד אלף מצייר. צייר את הגדת פסח של בית השטה- 1936

פסח ערב הסדר במחצבה- אליהו אלף ושושנה מזרחי עם הנשק-1939

פסח ערב הסדר במחצבה-שאריק אורי ומרימצ’יק חברי קבוצת החוגים-1939

פסח ערב הסדר במבנה מאולתר לחג-1944

פסח -עריכת השולחנות בסככה שנבנתה על הדשא הדרומי ליד חדר האוכל-1948

דף מההגדה של פסח של בית השטה, צייר דוד אלף-1949

קטע מהגדה של פסח בימי הפילוג בקבוץ- 1952

ערב פסח- ארנסט ליד הפסנתר,במקהלה: יהודית ארגוב, שפרה, בלהה, ציפורה גלעד, יוקי, אהרון שמי ואיזי-מנגן באקורדיאון מוני מרוז-1953

פסח -טקס העומר.1953

פסח באולם התרבות-1954

פסח -מביאים את העומר:: אורי גוריון, משה שריבמן, בן יעקב ,מנחם דוד, אהרון פריברג טרכטנברג ועוד.1954

פסח באולם התרבות החגיגי -1954

פסח -הקהל בטקס קציר העומר- 1954