שנים ראשונות-בחדרה.מריפ טבצ’ניק- חיים הורביץ- ישראל גת- יעקב רבינוביץ- דוד מיכאלי- אברהם פיל- יודקה- יצחקלה כפכפי- מאיר מוזס – עומדים ליד הלול – 1929

1929

מבקרים:
121559