שנים ראשונות-בחדרה. מרים לשם מכפר סאלד- בלול – 1929

 

מבקרים:
121438