בריכת מי לילה סיפקה מים לשדות שבמזרח,היום על השטח עומדת שכונת אגם תחתי

מבקרים:
111919