טיול חברים במשאית של הקיבוץ – 1935

מבקרים:
124527