טיול לואדי קלט – רוחצים במים הקרים – 1935

מבקרים:
124517