מימין שבו לוי, יצחק נאמן ברוריה ואריה בן גוריון  בטיול חברים-1950

מבקרים:
121559