בטיול- מימין שבו לוי- יצחק נאמן- אריה בן גוריון וברוריה.1935

מבקרים:
127605