חנה כרמי- מניס- זל- חברת בית השטה מחבורת החיפאיות שהצטרפו לקבוצת החוגים 1935″

מבקרים:
127611