מאיר כרמי ועדה מיכאלי בוצרים בכרם הענבים-1936

מבקרים:
121416