הכנת הנטיעה של כרם ענבים- מאיר כרמי 1935

מבקרים:
121416