טרקטור מושך קומביין שקים בפלחה 1936

מבקרים:
127622