קבוצת גפירים- באמצע למעלה דוד שושני. משמאל עומד שבו לוי- יושב באמצע משה ברק

מבקרים:
106062