נטיעת כרם הענבים- בהכנת הייחורים עוסק אברהם אדרת וחברה אולי מרים ברזילי שניהם חברים שעברו בפילוג לאיילת השחר-1936

מבקרים:
121415