מנחם קיזר נוטע כרם ענבים והשומר הגפיר לידו אולי אברהם ברגנפלד-1936

מבקרים:
121429