קציר חיטה בקומביין של קייז בבית השטה 1937

מבקרים:
106064