ישיבה עם הגיאופיזיקאי ולטר שטרן על תוצאות הבדיקות הגיאופיזיות של אדמות שטה-  יושבים מימין לשמאל: אברהם גלוברמן(ארגוב), בנימין גל, משה קשתי, שטרן, יהושע זהבי, חנוך בהם ומאיר אינהורן(כרמי). 1937

מבקרים:
121418