שבו בשמירה על החברים שנוטעים את החרובים על הגבעה ממזרח לקיבוץ – 1934

מבקרים:
121433