חבר בנוער הצ’כי ברפת בית השטה 1939

מבקרים:
124529