חברת הנוער הצ’כי בעבודה בלול בית השטה – 1939

 

מבקרים:
121559