פסח ערב הסדר במחצבה- אליהו אלף ושושנה מזרחי עם הנשק-1939

מבקרים:
121418