בבציר הענבים עדה מיכאלי ומאיר כרמי-1939

מבקרים:
121418