צבי מלר- הרפתן הוותיק- חבר בית השטה 1941

מבקרים:
124526