שבועות  רות אלון-,יצחק אפשטיין,מרים גוטמן-עם הילדים הראשונים בטקס שבועות  1942

מבקרים:
112016