ילדי כיתת “אלון”- חנה כרמי, נעמי בארי, זאב פרידלנדר, צביקה זמיר, חנה טל-חרמוני, גדעון אלף, רחל כהן ואחרים – 1942

מבקרים:
124517