ילדי כיתת “אורן” מבקרים בגן ירק-רחל כהן מרוז, דרורה ארייך רז, נעמי בארי, זמרה קלבנסקי, חנה חרמוני טל, רן שריג, יוחנן בהם ז”ל (נפל במבצע קדש), גדעון א’ – 1943

מבקרים:
121560