טיול כיתת ‘אלון’ ברכבת-מיכאל- יהושוע סוויד- זיוה- נעמי- תמר דני וחיה בחלונות אלכס- צביקה- יעקב- גדעון- נורית- צילה- ניצה 1944

מבקרים:
121560