בדרך לצפת – עין זיתים- ימי בית הספר טיץ 1945

מבקרים:
124526