שבועות – ילדים מביאים סל עם ענפי רימון וזית-1946

מבקרים:
111917