שבועות –  ילדים מביאים סלי ביכורים–1946

מבקרים:
111919