כתות ‘אלון’ ו’אורן'(עם הכובעים)- מבקרים את בני גילם  בכפר מרסס – 1946

מבקרים:
124517