קבוצת ‘אלון’ בטיול ליגור ולכרמל- נעמי בארי, אלכס נבו, נורית מינרט, צביקה – 1946

מבקרים:
124529