טיול- כיתת ‘אלון’- ליד אבן ממל נעמי- חנה- חיה- מיכאל- זאב- צביקה ועוד 1946

מבקרים:
124528