כבאים מעפולה באו לכבות את השרפה במתבן של בית השטה- 1947

מבקרים:
124526