טיול כיתת ‘להבה’ לגבעת המורה עם שבו לוי,בכתה ג’-1947

מבקרים:
121560