צבי מלר- חבר- רפתן וותיק- עם הפרות ביום ארגון הרפתנים הראשון שנערך הפעם בבית השטה 1948

מבקרים:
124529