ביום הרפתנים- רפתני בית השטה מימין צבי מלר- שלישי בנימין אורטל- משמאל שלמה לורש 1948

מבקרים:
124516