16.11.1948 הנחת אבן הפינה לבית כולל ההולנדי הראשון- מאחור שבו לוי-1948

מבקרים:
121415