16.11.1948 בטקס הנחת אבן פינה  לבית כולל הולנדי ראשון- ילדי כיתת אלון מחללים עם שבו לוי המנצח (בגבו למצלמה)-1948

מבקרים:
124517