חבר במפעל פעמי שיטים לנעליים. 1949

מבקרים:
121415