מפעל הנעלים-פעמי שיטים.משמאל גאולה עוזרי-1949

מבקרים:
124526