שבו לוי- מורה לטבע בבית הספר בית השטה על גבעת ‘יער החרובים”

מבקרים:
121415