אביגדור נשאר לשמור על שיינדל בת אברהם בנו,על בנימין אחיה של שיינדל וכן על עמנואל נכדו הצעיר.

מבקרים:
111917